บริการแปลเอกสาร
โทร 086-8933180
  • en
  • th

รับรองโนตารีพับลิค


รับรองโนตารีพับลิค

ประกันและตั๋วเครื่องบิน


ประกันและตั๋วเครื่องบิน

เป็นตัวแทนจากบริษัทกรุงเทพประกันภัย ในการออกประกันการเดินทาง เพื่อใช้ประกอบในการยื่นวีซ่าประเทศ

ต่าง ๆ ซึ่งใช้ได้กับทุกสถานทูต

  • บริการจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก จองตั๋วสำหรับใช้ยื่นวีซ่าประเทศต่าง ๆ
  • บริการทำประกัน ธุรกรรมอื่น ๆ ระหว่างประเทศ
  • บริการทำใบขับขี่่สากลสำหรับคนไทย