บริการแปลเอกสาร
โทร 086-8933180
  • en
  • th

รับรองกรมการกงสุล


รับรองกรมการกงสุล

ประทับกรมการกงสุลและสถานทูต


 

 

เราให้บริการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ) สำหรับเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการนำไปใช้ในต่างประเทศ หรือเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า

  • ใช้เวลาประมาณ 3 วัน
  • ค่าประทับตราชุดละ 400 บาท
  • เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของท่านพร้อมบริการนำส่ง

หมายเหตุ

เอกสารที่ใช้ยื่นที่กรมการกงสุล ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น คุณสามารถส่ง Fax หรือ e-mail มาให้ทางเราดำเนินการ

แปลก่อน แล้วส่งเอกสารตัวจริงตามมา พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน